Ontstaansgeschiedenis van pi-ProductivITy
Menu

Toen in 1985 de allereerste versie van Microsoft Excel op de markt kwam (trouwens ontworpen voor Macintosh), heb ik in het kader van mijn universitaire opleiding tot Burgerlijk Ingenieur vroeg de gelegenheid gekregen om dat programma goed te leren kennen.

Als gebruiker van het allereerste uur heb ik vervolgens de uitbreidingen van Excel op de voet gevolgd en gebruikt. Daardoor kon ik gemakkelijker een gedetailleerd inzicht opbouwen in wat Excel allemaal wel (of soms ook niet) kan.

Aangezien ik reeds uitgebreide programmeer-ervaring had, ben ik bovendien een tijdje later begonnen met programmeren van "eigen" toepassingen met de ingebouwde Macro-functies (later de Visual Basic for Applications), en heb daarmee veel ervaring kunnen winnen in het optimaliseren en automatiseren van specifieke taken waar Excel standaard niet op voorzien was.

Aan het begin van mijn 30 jaar professionele ervaring in een groot Amerikaans petroleumbedrijf bleek telkens weer dat die vroege ervaring (met zowel Excel als met de grafische user interface van Macintosh) mij een meerwaarde gaf ten opzichte van de meeste van mijn collega's, die aanvankelijk enkel varianten van MSDOS en Lotus-123 kenden.

Het duurde dan ook niet lang voor ik de eerste-lijn contactpersoon werd voor mijn collega's wanneer er zich vraagstukken presenteerden in verband met de werking van hun PC of van de software, en pas als ik de oplossing zelf niet kon bieden, haalden we er de IT-afdeling bij.

Die rol werd snel uitgebreid tot al wat MS Office betrof, alsook de SAP systemen in gebruik in de organisatie en diverse andere computervraagstukken.

De meeste tegenwoordige gebruikers van Excel zijn immers relatief laat met dat programma beginnen werken, en om op dit moment van nul te starten en dat programma onder de knie te krijgen zonder hulp van buitenaf is een hele uitdaging.

In de plaats van het oplossen van problemen van de gebruikers vanuit het standpunt van de IT-expert, bekijk ik de situatie vanuit het standpunt van de gebruiker. Dat kan voor die gebruiker een aanzienlijk verschil opleveren.

Toen de noodzaak tot heroriëntatie van mijn loopbaan zich stelde (wegens doorgedreven herstructurering bij mijn toenmalige werkgever), heb ik beslist om pi-ProductivITy op te starten.

Zie hieronder voor meer details over mijn ervaringen en loopbaan.

Philip Planchenault Full Photo
 • Familie

  Naam    :    Philip Planchenault

  Geboortedatum : 10 September 1966

  Geboren te : Heist-op-den-Berg (Belgium)

  Familiestatus : Gelukkig getrouwd met 5 kinderen (en 2 kleinkinderen)

  • 3 kinderen uit mijn eerste huwelijk
  • 2 uit het eerste huwelijk van mijn echtgenote


  Woonplaats : Westerlo (België)

  Hobby's :

  • Familie
  • Muziek
  • Computer


 • Vaardigheden

  Talenkennis :

  • Nederlands (moedertaal)
  • Engels (uitstekende gesproken en geschreven kennis)
  • Frans (vloeiende gesproken en geschreven kennis)
  • Duits (vloeiende gesproken en geschreven kennis)


  IT :

  • Power User in MS Office (Excel, Word, PowerPoint, OneNote, Outlook) met inbegrip van Excel VBA ontwikkeling van eindgebruikertoepassingen
  • Grondige basis in MS Access (query design, VBA)
  • Grondige basis in SQL en PowerQuery
  • Lange gebruikservaring (sinds 1999) in het gebruik van SAP R/3 en SAP Business Warehouse toepassingen
  • Sterke ervaring (sinds 1984) met Apple Macintosh (privé)
  • Sterke ervaring (sinds 1991) met MS-DOS en Windows (beroepshalve)


  Beroepstechnisch :

  • Werken met / beheer van aannemers en onderaannemers
  • Project / Portfolio Management
  • Management Information ontwikkeling (financiële opvolging en rapportage, boekhouding)
  • Ontwikkeling en optimalisatie van zakelijke processen
  • Coördinatie van financiële controles en audits


 • Scholing - Opleiding

  Lagere School :

  1972 tot 1978 Rijkslagere school Lüdenscheid (BSD - Belgische garnizoensstad in Duitsland)

  Middelbare School :

  • 1978 tot 1979 Rijksmiddelbare school Lüdenscheid (BSD - Belgische garnizoensstad in Duitsland)
  • 1979 tot 1984 Rijksmiddelbare school Heist-op-den-Berg (België)


  Universiteit :

  • 1984 tot 1989 Vrije Universiteit Brussel (VUB)
   • Burgerlijk Werktuigkundg-Elektrotechnisch Ingenieur (spec. Electrotechniek - Toegepaste Natuurkunde)
  • 1998 tot 2000 Universiteit Antwerpen
   • Veiligheidskunde Niveau 1
    • Thesisonderwerp : specificatie en motivering van mobiele blusinstallaties voor het bestrijden van grote tankbranden (resulterend in een aankoop door het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken ten voordele van de Civiele Bescherminging)
    • Onderwerpen van papers :
     1. Groepswerk VCA (Veiligheids Certificaat Aannemers) opleidingsgids
     2. Papers over de ontwikkeling en invoering van een systeem van werkvergunningsprocedures
     3. Benelux aannemerveiligheidshandboek voor het werken op Esso benzinestations


   Afstandsonderwijs :

  • 2020 tot 2021 Centrum voor Afstandsonderwijs
   • Bedrijfsbeheer


  • 2021 tot 2022 Centrum voor Afstandsonderwijs
   • Basis Boekhouden


  • 2022 Centrum voor Afstandsonderwijs
   • Balanslezen
 • Loopbaan vóór ExxonMobil

  Aug-89 – Dec-89:

  Assistent aan de faculteit van Toegepaste Wetenschappen (VUB - afdeling Algemene Elektriciteit)

  Jan-90 – Jan-91:

  Militaire dienstplicht (reserveofficier in tank regiment - Leopard I)


 • Loopbaan bij ExxonMobil

  Feb-91 – Apr-93 :

  • Procesingenieur, Technical Assistance, Raffinaderij Antwerpen
  • Procesopvolging Atmosferische distillatie toren - Lichte en Zware Distillaten ontzwavelaar
  • Procesontwerp Distillate ontzwavelingsreactor
  • Procesopvolging Utilities fabriek
  • Coördinatie van katalysatorwissels op de zware distillaten ontzwaveling en Gofiner
  • Opleveringsnazicht en opstartcoördinatie van het COGEN project (eerste warmtekrachtkoppelingsfabriek in Antwerpse raffinaderij)


  Apr-93 – Nov-95 :

  • Applications ingenieur, Technical Assistance, Raffinaderij Antwerpen
  • Procescontroles voor Utilities fabriek - Vacuum distillatie toren - GOFINER - zwavelfabriek - waterstoffabriek
  • Dynamic Matrix Control-project voor FCCU (Cat Cracker)
  • Raffinaderij Turn Around 1995 : co-ordinator voor katalysatorwissels


  Nov-95 – Dec-98 :

  Operaties dagtoezicht console 3, Raffinaderij Antwerpen

  Dec-98 – Mar-02 :

  BNL onderhoudsverqntwoordelijke voor benzinestations, Retail Engineering, Breda

  Sep-00 – Jul-01 :

  Preventieadviseur Marketing, Distribution en Administration voor Esso Belgium (50%)

  Apr-02 – Nov-03 :

  Asset Management Staffingenieur, Fuels Marketing Europe, Brussel

  Dec-03 – Mar-04 :

  Asset Management Investment/Information Analyst, Fuels Marketing Europe, Brussel

  Mar-04 – Dec-06 :

  Asset Management Europe Controls Advisor, Fuels Marketing Europe, Brussel

  Jan-07 – Sep-09 :

  Asset Management Europe Controls Advisor, Fuels Marketing Europe/Africa, Brussel (kantoor aan huis vanaf august 2008)

  Oct-09 – Apr-10 :

  Asset Management Global Lease Advisor, gecombineerd met vastgoedbeheerder voor Frankrijk (kantoor aan huis)

  May-10 – May-13 :

  BNL Portfolio Manager voor milieusaneringen op (voormalige) benzinestations (kantoor aan huisj

  Jun-13 - Oct-18 :

  BNL Portfolio Manager voor milieusaneringen op alle (voormalige) ESSO locaties (kantoor aan huis)

  Nov-18 - Jun-19 :

  Team Lead for BNL Milieu-Project Managers – Team Lead voor EAME Back-Office, Brussel

  Jul-19 - May-21 :

  EAME Back-Office Team Lead – Operations Effectiveness Advisor EAME/AP, Brussel

  30-Jun-21 :

  Ontslag ten gevolge van bedrijfsbeslissing tot collectief ontslag (Wet Renault)


 • Loopbaan ná ExxonMobil

  1 juli 2021 : opstart van eenmanszaak als zelfstandig consulent (pi-ProductivITy)

  07 april 2022 : omvorming van eenmanszaak naar Besloten Vennootschap (pi-ProductivITy)

  12 mei 2022 tot 28 oktober 2022 : freelance Docent Excel aan Centrum voor Avondonderwijs (part-time)

  29 november 2022 : freelance Digital Coach / Consultant bij XYLOS

  23 januari 2024 : handelsagent voor Syfco


pi-ProductivITy BV
Gevaertlaan 177
2260 Westerlo
(Belgium)


KBO
BTW
IBAN
BIC

0784.487.302, RPR Antwerpen - afdeling Turnhout
BE 0784.487.302
BE74 0689 4476 8307
GKCCBEBB
pi-ProductivITy BV
Gevaertlaan 177
2260 Westerlo
(Belgium)

KBO
BTW
IBAN
BIC

0784.487.302, RPR Antwerpen - afdeling Turnhout
BE 0784.487.302
BE74 0689 4476 8307
GKCCBEBB