Menu

2022-05-19

Philip Planchenault


Soorten ondersteuning

Eindgebruikerstoepassingen op maat ontwikkelen

Maatwerk-opleidingen

Toepassingsgebieden

Microsoft Office 365

Excel

Websites

pi-ProductivITy is terug van (niet echt) weggeweest

Een overzicht van waar pi-ProductivITy de afgelopen weken aan gewerkt heeft en meer inzicht in wat er op stapel staat …

Lees meer in dit artikel.

Afgelopen weken ben ik druk bezig geweest met een aantal activiteiten. Dat heeft als gevolg gehad dat ik een tijdje niet meer actief ben geweest in het uitbrengen van artikels op mijn website en/of bijdragen op LinkedIn, Facebook, Twitter en mijn YouTube kanaal. Hopelijk kan ik dit nu weer een beetje op gang brengen.

De belangrijkste activiteiten pi-ProductivITy van de laatste weken waren:

  • Omwille van een aantal juridische overwegingen heb ik beslist tot omvorming van de ondernemingsvorm van Eenmanszaak naar Besloten Vennootschap (BV). Op de website is dat ondertussen zichtbaar door de aangepaste referenties naar de onderneming (ondernemingsnummer, BTW-nummer, bankrekening, “BV” toegevoegd aan de naam van de zaak), en ook aan de beschikbare PDF-documenten met Algemene Voorwaarden, Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens en Beleid voor het Gebruik van Cookies. Inhoudelijk veranderde aan die documenten niets, maar om in orde te zijn met de toepasselijke wetgeving moest wel overal de verwijzing naar de onderneming aangepast worden.
  • In het kader van opleidingen ben ik door een prospectie- en sollicitatieproces gelopen met het Centrum Voor Avondonderwijs. Dat heeft ondertussen geresulteerd in een raamovereenkomst waardoor ik in de toekomst voor die organisatie als docent kan optreden voor (in eerste instantie) cursussen over Microsoft Excel, iets waar ik erg naar uitkijk!
  • Op regelmatige basis verwerk ik bankuittrekselgegevens van verschillende banken (privé en via de onderneming ben ik klant bij Argenta, Belfius en ING). De manier en het formaat van de “downloads” die door de banken worden aangeleverd, is zeer uiteenlopend. Daarom heb ik een geautomatiseerd programma ontwikkeld als Excel invoegtoepassing, dat bankdownloads kan inlezen waarbij de gebruiker zelf uitgebreid de regels kan configureren op maat van hun eigen behoeften (onder andere door “regels” te definiëren om bepaalde patronen te herkennen in de brongegevens). Dit programma zal (na uitgebreid testen deze en volgende week) toegevoegd worden aan de “suite” van mijn pi Add-ins, en ondersteunt (zoals de rest van die “suite”) de gebruiker in 4 talen. Meer details in een latere post bij het publiceren van de toepassing (met wellicht ook een filmpje op mijn YouTube-kanaal).
  • In gesprekken met enkele “collega-ondernemers” in de buurt stelde ik vast dat (net zoals ook voor mezelf het geval is) er een vraag is naar een programma dat enerzijds een zoveel mogelijk geautomatiseerde gegevensinvoer voor boekhouding verzorgt (inbrengen van transacties bijvoorbeeld) en dat anderzijds ook de flexibiliteit geeft om op ieder moment een duidelijk beeld te krijgen (zowel overzicht van de onderneming als ook details op bv. leveranciersniveau). Er bestaan redelijk wat online oplossingen die een degelijke automatisering aanbieden voor de gegevensinvoer. Wat echter naar mijn gevoel vaak ontbreekt, is de mogelijkheid om snel een duidelijk overzicht te hebben van “het moment” van de balans, de resultatenrekeningen en andere gegevens van de onderneming. Bovendien is er altijd een risico (ondanks de beweringen in de kleine lettertjes) dat een beslissing of gebeurtenis bij de aanbieder van dergelijke online oplossing kan leiden tot het onbeschikbaar worden van de historiek van een onderneming (als bijvoorbeeld een van die online-toepassingen om gelijk welke reden off-line gehaald wordt). Vandaar dat ik begonnen ben aan het uitwerken van een concept om die automatisering aan te bieden in de vorm van een Excel-toepassing. Dit heeft als voordeel dat de gebruiker de gegevens ten allen tijde in eigen beheer heeft (en indien gewenst  ook off-line kan raadplegen), en dat de gegevens ook beschikbaar blijven ongeacht of de leverancier van de oplossing ermee ophoudt of niet. Momenteel ben ik nog in de conceptuele fase van dat ontwerp. Om die ontwikkeling mogelijk te maken, heb ik ook een “thuiscursus” gevolgd in “Boekhouden Basis”, waarvoor ik over enkele weken een examen ga afleggen.
  • De afgelopen 8 jaar heb ik al mijn web-hosting en mailboxes uitbesteed aan een (kwalitatief uitstekende) aanbieder in de Verenigde Staten. Dat stelde mijn onderneming en bij uitbreiding klanten die website-support vragen echter potentieel bloot aan de wetgeving van de VS met betrekking tot de verplichte toegankelijkheid van alle gegevens in geval van een geschil ( de zogezegde discovery-verplichtingen). Vandaar dat ik beslist heb om alle hosting-activiteiten naar een aanbieder te brengen die de gegevens opslaat op servers die hier in België staan. Uiteindelijk ben ik bij Combell terecht gekomen (vroeger beter bekend onder de naam “register.be”). Zij geven mij bovendien ook de mogelijkheid om als “reseller” te werken, zodat ik totaaloplossingen zelf kan aanbieden aan geïnteresseerde klanten (dus bijvoorbeeld niet alleen het uitbouwen van een website, maar ook het beheren van de hosting van die website, het beheren van de aankoop van de domeinnaam, het beheren van de mailboxconfiguraties, …). Die overgang heeft wel wat werk meegebracht (mailadressen en websites die moesten verhuizen).

Voor de nabije toekomst staan volgende activiteiten op het werklijstje:

  • Het “vereffenen” van de vroegere Eenmanszaak.
  • Het testen en publiceren (als uitbreiding van pi Add-ins) van het programma voor het inlezen van de rekeninguittreksels.
  • Het verder uitwerken van mijn boekhoudprogramma in Excel (merk op dat het NIET de bedoeling is om een boekhouder uit te schakelen - enkel om het gebruik van de diensten van de boekhouder te optimaliseren zodat die boekhouder zich kan bezig houden met belangrijke dingen voor zijn klanten zoals het adviseren en optimaliseren van beslissingen omtrent de fiscale aspecten van de onderneming), en minder met het “inkloppen van gegevens in een tabel” … mijn programma zou in een flexibele configuratie alle nodige gegevens voor boekhouders moeten kunnen aanleveren zodat die met 1 druk op de knop alles kunnen opladen in het systeem waar ze mee werken en nadien hun tijd kunnen steken in de analyse van de gegevens).
  • Het uitwerken van een “aanbod” als Combell reseller voor klanten die geïnteresseerd zijn in een eigen website met eigen domeinnaam en mailadressen, maar die liever een oplossing hebben waarbij ze maar 1 enkel contactpersoon moeten aanspreken ingeval van eventuele vragen of problemen.
  • Het uitwerken van een e-commerce model op de website voor toekomstige klanten die één van mijn programma’s of diensten willen verwerven.

Ik hou jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

Be the first to comment!
0 / 2000
42 + 43 = ?


pi-ProductivITy BV
Gevaertlaan 177
2260 Westerlo
(Belgium)


KBO
BTW
IBAN
BIC

0784.487.302, RPR Antwerpen - afdeling Turnhout
BE 0784.487.302
BE74 0689 4476 8307
GKCCBEBB
pi-ProductivITy BV
Gevaertlaan 177
2260 Westerlo
(Belgium)

KBO
BTW
IBAN
BIC

0784.487.302, RPR Antwerpen - afdeling Turnhout
BE 0784.487.302
BE74 0689 4476 8307
GKCCBEBB