Menu

2021-11-05

Philip Planchenault


Soorten ondersteuning

Eindgebruikerstoepassingen op maat ontwikkelen

Toepassingsgebieden

Excel

Windows

Mac

pi-ProductivITy ontwikkelingen voor boekhoudondersteuning voor kleine ondernemers, nuttige invoegtoepassingen, …

Ontwikkeling van diverse functies (suite van Add-ins) en een boekhoud-dashboard is volop bezig, en zou in de loop van de komende weken en maanden moeten beschikbaar zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar manieren om tijd te besparen.

Lees meer in dit artikel.

De activiteiten van pi-ProductivIty bestaan uit 3 luiken:

 • Ad-hoc ondersteuning voor gebruikers die problemen hebben met het gebruiken van kantoortoepassingen op hun computer;
 • Opleidingen op maat;
 • Ontwikkelen van toepassingen (hoofdzakelijk in MS Excel) die voor de gebruiker tijdsbesparende bijkomende functionaliteit bieden ten opzichte van de standaardprogramma’s.

In het licht van dat laatste luik ben ik aan het werken aan enkele toepassingen die hopelijk in de loop van de komende weken en maanden klaar zullen zijn voor verdeling. Het gaat hierbij om 2 “projecten” (die worden ontwikkeld om te functioneren in 4 talen op zowel Windows als Mac):

pi-Add-in suite:

Hier gaat het over een verzameling van functies die aan de gebruiker worden aangeboden via een eigen bijkomend lint-menu in Excel - functies die in alledaags werk kunnen toegepast worden, zoals:

 • Datum-kiezer;
 • Kruisdraad (zie eerder artikel);
 • Excel-snelkoppelingen (zie eerder artikel);
 • Specifieke functies voor het bewerken en doorzoeken van tekststrings;
 • “Clean My Workbook” functies voor het opruimen van ongebruikte custom formats, conditional formats, gedefinieerde namen, data validation, …

pi-Dashboard:

Een VBA-macro-gestuurd werkboek dat komt met een verzameling van “gewone” werkboeken (die op zich dus gemakkelijk uitwisselbaar en toegankelijk zijn, ook vanop mobiele toestellen zonder macro-ondersteuning) om het organiseren en verzamelen van de boekhoudinformatie voor kleine / zelfstandige ondernemers (in het kader van vereenvoudigde boekhouding en BTW-aangiften volgens het Belgische stelsel) efficiënt te doen.

Op basis van mijn eigen ervaring en van gesprekken met andere ondernemers in mijn kennissenkring kruipt er vaak onnodig veel tijd in het registreren van inkomende en uitgaande facturen, bank- en kastransacties, klanten- en leveranciersgegevens op handmatige manier (vaak moeten gegevens op meerdere plaatsen worden ingevoerd). Om een vollediger zicht te hebben over de details die nodig zijn om dit beter te doen, ben ik ondertussen aan een thuiscursus Basis Boekhouden (bij het CVO) bezig.

De bedoeling van deze dashboard aanpak is een efficiënte oplossing te bieden zonder de noodzaak om (vaak dure) programma’s of licenties aan te schaffen … allemaal vanuit het “gewone” MS Excel dat vele ondernemers standaard al hebben. Onder andere volgende activiteiten zullen daarbij uitgewerkt worden :

 • Klanten- en leveranciersbeheer
 • Verplichte dagboeken en inboeken van relevante transacties
 • Inventaris
 • Opdrachten- en Facturatiemodule
 • Tijdsregistratie / ticket-systeem
 • Opvolging van autokosten en zakelijke verplaatsingen
 • Voorbereiding van details voor kwartaalaangifte van BTW en voor jaarlijkse aangifte van belastingen
 • Bijhouden van recurrente kosten, afschrijvingen, …
 • Opvolgen van kwartaalbalans, jaarbalans, jaarrekening
 • Simulator voor bijdragen sociale lasten en inkomstenbelasting op basis van beschikbare belastingsschalen

Meer nieuws volgt zodra de ontwikkelingen rijp zijn voor verdeling.

Be the first to comment!
0 / 2000
36 + 40 = ?


pi-ProductivITy BV
Gevaertlaan 177
2260 Westerlo
(Belgium)


KBO
BTW
IBAN
BIC

0784.487.302, RPR Antwerpen - afdeling Turnhout
BE 0784.487.302
BE74 0689 4476 8307
GKCCBEBB
pi-ProductivITy BV
Gevaertlaan 177
2260 Westerlo
(Belgium)

KBO
BTW
IBAN
BIC

0784.487.302, RPR Antwerpen - afdeling Turnhout
BE 0784.487.302
BE74 0689 4476 8307
GKCCBEBB