Menu

2021-10-08

Philip Planchenault


Soorten ondersteuning

Eindgebruikerstoepassingen op maat ontwikkelen

Toepassingsgebieden

Excel

Windows

Mac

Actieve cel in werkblad moeilijk te vinden ? Bespaar tijd met deze “Vizier-selectie” oplossing van pi-ProductivITy

In omvangrijke werkbladen is het vaak niet voor de hand liggend om in een oogopslag te kunnen zien welke cel op een gegeven moment geselecteerd is.

pi-ProductivITy biedt hiervoor een oplossing, die in alle werkmappen kan worden geïnstalleerd.

Lees meer in dit artikel.

Iedereen die met Excel werkt en tabellen van enige omvang verwerkt, sakkert ongetwijfeld geregeld over de moeite die men soms moet doen om duidelijk te zien welke cel in de tabel nu effectief geselecteerd is..

Als de formule-balk in het Excel-venster zichtbaar is, kan dat weliswaar afgelezen worden in de linker-hoek daarvan, maar soms is die formule-balk niet zichtbaar, meer nog … soms zijn de rij- en kolom-hoofdingen niet zichtbaar en dan heeft die aanduiding in de formulebalk helemaal geen zin.

Wat als het zou mogelijk zijn om bij de selectie van een cel een soort van “vizier” te laten zien (zoals de kruisdraad die een scherpschutter gebruikt om te mikken) ?

Er zijn wel wat mogelijke manieren te vinden om dat via Visual Basic Macro’s aan te pakken, maar het overgrote deel dat ik heb kunnen vinden, overschrijft de opmaak van de cellen in de tabel onherroepelijk. Dat kan ook weer niet de bedoeling zijn…

De oplossing die pi-ProductivITy aanbiedt, laat de bestaande cel-opmaak ongewijzigd. En of de celxselectie nu met de muis of het toetsenbord verplaatst wordt, het “vizier” volgt.

Om dit te verwezenlijken, wordt in het Werkboek in kwestie een extra (verborgen) Werkblad toegevoegd, met VBA-programmatuur (*). Tevens krijgt ieder Werkblad waar dat “vizier” nodig is een discreet selectievakje in de linkerbovenhoek, zodat met 1 muisklik het “vizier” kan in- en uitgeschakeld worden. Die inschakeling gebeurt op niveau van het Werkboek, en wordt toegepast op alle Werkbladen van een “vizier” worden voorzien. 

Voor opmaak-acties of voor het kopiëren-en-plakken van gegevens is het nodig dat (eens de gezochte cel gevonden is) het “vizier” (tijdelijk) uit wordt uitgeschakeld. Overschrijven van de inhoud van de gezochte cel (bijvoorbeeld via de formulebalk) werkt wel zonder problemen.

Wanneer samengevoegde cellen (bijvoorbeeld in de kolom- of rij-hoofding) voorkomen in het vizier, dan geeft dat het volgende effect:

De aangeboden oplossing is (momenteel) beschikbaar voor 4 taalversies van Excel (Nederlands, Frans, Duits, Engels).

Wilt U graag deze oplossing integreren in een of meerdere Werkboeken, dan kan pi-ProductivITy Uw Werkboek(en) daarvoor aanpassen. De prijs voor deze dienst zal vastgelegd worden naargelang de vraag. We zullen wellicht een (beperkte) tegemoetkoming vragen per schijf van 10 Werkbladen die moeten aangepast worden (ongeacht het aantal Werkboeken). 

(*) Vermits het Werkboek wordt uitgerust met VBA macro’s, verandert het bestandstype van *.xlsx naar *.xlsm. In Excel moeten dan ook macro’s toegestaan worden om de werking van het “vizier” mogelijk te maken.

Belangrijk - niet compatibel met iPhone / iPad en eventuele andere “mobiele” Excel-versies die geen macro’s ondersteunen.

Be the first to comment!
0 / 2000
48 + 49 = ?


pi-ProductivITy BV
Gevaertlaan 177
2260 Westerlo
(Belgium)


KBO
BTW
IBAN
BIC

0784.487.302, RPR Antwerpen - afdeling Turnhout
BE 0784.487.302
BE74 0689 4476 8307
GKCCBEBB
pi-ProductivITy BV
Gevaertlaan 177
2260 Westerlo
(Belgium)

KBO
BTW
IBAN
BIC

0784.487.302, RPR Antwerpen - afdeling Turnhout
BE 0784.487.302
BE74 0689 4476 8307
GKCCBEBB